I. Osnovni izrazi:

Internet trgovina – Internet trgovina koju vodi voditelj gospodarske djelatnosti u tvrtki ZUMAR STANISLAW PALOWSKI ul. Piotrowicka 81, 44-341 Skrbeńsko Poljska, OIB PL6471099840 na adresi www.sakralno.com u daljnjem tekstu „dućan“.

Prodavatelj –gospodarska tvrtka ZUMAR STANISLAW PALOWSKI, ul. Piotrowicka 81, 44-341 Skrbeńsko Poljska, OIB PL6471099840 
Kupac: fizička osoba koja vodi gospodarsku djelatnost upisanu u registar gospodarske djelatnosti, pravna osoba i također organizacijska jedinica, bez pravne osobnosti, ali ima poslovnu sposobnost, koja kupuje ili namjerava kupiti robu za potrebe direktno povezane sa njezinom djelatnošću (poslovnom, profesionalnom, itd). 


Roba: proizvod ponuđen od prodavatelja u Internet trgovini.
Narudžba: izjava Kupca o namjeri (ponuda), s ciljem izravnog zaključivanja ugovora o prodaji koristeći Internet trgovinu. Podnositelj narudžbe je dužan naznačiti mjesto isporuke robe obuhvaćene tim ugovorom, ako je različito od sjedišta kupca.
Ugovor o prodaji: Ugovor o prodaji robe u smislu građanskog zakonika, sklopljen između Prodavatelja i Kupca, pomoću Internet trgovine.
Opći uvjeti: ovi opći uvjeti koji utvrđuju uvjete i pravila prodaje robe pomoću Internet trgovine.

II. Opće informacije

 1. Internet trgovina prodaje robu putem www.sakralno.com (internetska prodaja). Svi proizvodi koje nudi Internet trgovina su tvornički novi.
 2. Podaci o robi koji su navedeni u Internet trgovini, a posebno njihovi opisi, tehnički podaci, specifikacije, cijene i dostupnost ne predstavlja ponudu u smislu čl. 66 Građanskog zakonika, već predstavljaju poziv za sklapanje ugovora o u smislu čl. 71 Građanskog zakonika.
 3. U slučaju sklapanja ugovora o prodaji očuvanje, zaštita i objavljivanje relevantnih odredbi sklopljenog ugovora o prodaji događa se tiskanjem i predanijem kupcu zajedno sa pošiljkom dokument prodaje (potvrdu ili fakture PDV-a).
 4. Informacija o cijeni i dostupnosti robe prikazana u Internet trgovini je obvezujuća od trenutka kada kupac primi e-mail potvrđujući prihvaćanje narudžbe za izvršenje.
 5. Cijene roba prikazane u Internet trgovini su sa uključenim PDV-om.
 6. Tehnički uvjeti za korištenje usluga Internet trgovine su pristup od strane Kupca računalu, web pregledniku i pristup internetu.

III. Sklapanje Ugovora o prodaji

 1. Kupovina na www.sakralno.com može biti izvršena samo od strane kupaca ili osoba koji djeluju u ime kupaca, koje su ovlaštene podnositi narudžbe.
 2. Registracija je jednokratan čin, poslije njezinog završetka kupac dobiva e-mail sa potvrdom registracije, prijavom i zaporkom. Kupac može u svakom trenutku ispraviti pogreške i netočnosti u unesenim podacima koristeći tehnička sredstva koja su na raspolaganju na stranici www.sakralno.com Kupac je odgovoran za sve podatke koje je dao u procesu registracije i promjene tih podataka i za točnost podataka. Prodavatelj nije odgovoran prema Kupcu za davanje lažnih informacija tijekom procesa registracije, posebno u slučaju registracije koja pokazuje da je kupac poduzetnik u situaciji kada nema takav status ili imaju takav status, ali kupuje u svrhe koje nisu izravno vezane za njegove gospodarske ili poslovne aktivnosti, itd.
 3. Sklapanje i provedba ugovora prodaje u Internet trgovini sastoji se od 4 koraka: 1 korak - Prijava, 2 korak - podnošenje narudžbe, 3 korak - potvrda od strane Prodavatelja o primitku narudžbe za realizaciju, 4. korak - dostava ili osobno preuzimanje robe.
 4. Nakon prijave, odabira robe, načina plaćanja i mjesta isporuke kupac podnosi narudžbu. U svakoj fazi podnošenja narudžbe sve dok nju nije poslao, Kupac može, koristeći tehnička sredstva dostupna u Internet trgovini, ispraviti pogreške i promijeniti narudžbu, uključujući i navođenje bilo koje adrese za dostavu.
 5. Kao odgovor na poslanu narudžbu kupac prima e-mail poruku koja potvrđuje primitak narudžbe kod prodavatelja. Od trenutka primitka e-maila koji potvrđuje primitak narudžbe kod prodavatelja podnijeta narudžba obvezuje kupca.
 6. Ugovor o prodaji je sklopljen u trenutku kada prodavatelj šalje e-mail potvrđujući primitak narudžbe na izvršenje. U potvrdi o prihvaćanju naloga za izvršenje navedena je roba obuhvaćena ugovorom o prodaji i cijene tih dobara. Provedba isporuke može biti uvjetovana prethodnim plaćanjem za robu.

IV. Načini plaćanja

 1. Kupac može odabrati jedan od sljedećih načina plaćanja:

a) Gotovina – preuzimanje robe u sjedištu tvrtke,
b) - Bankovni transfer – narudžba će biti realizirana nakon primitka sredstava na račun prodavatelja,
c) – Plaćanje pouzećem - plaćanje prilikom preuzimanja naručene robe od kurira ili predstavnika pošte,


V. Osobno preuzimanje ili isporuka robe.

 1. Vrijeme realizacije narudžbe u Internet trgovini samo je indikativno može se razlikovati ovisno o broju i veličini dolazećih narudžbi. Vrijeme isporuke ne uključuje vrijeme prijevoza robe od skladišta prodavača do kupca.
 2. U skladu sa odredbom kupca navedenom u narudžbi kupljena roba će biti isporučena na adresu koju je naveo kupac ili će biti podignuta od strane kupca izravno u sjedištu prodavatelja. 

VI. Jamstva, reklamacije i povrati

 1. Pritužbe koje se odnose na mehanička oštećenja robe nastala tijekom transporta robe razmatrat će se pod uvjetom da se u nazočnosti osobe koja isporučuje robu spiše protokol žalbe u trenutku isporuke robe. 
 2. Propisana zakonom odgovornost prodavatelja jamstvom za nedostatke robe između stranaka je isključena.
 3. U slučaju kad prodavatelj ne daje garanciju na robu u obliku posebnog jamstvenog dokumenta zajedno sa isporučenom robom i fakturom PDV-a, pretpostavlja se da je prodavatelj dao 12-mjesečno jamstvo na robu u opsegu i prema uvjetima propisanim u nastavku. 
 4. Jamstveni rok treba računati od dana izdanja od prodavatelja fakture PDV-a na robu obuhvaćenu jamstvom.
 5. Jamstvo prestaje:

a) u slučaju oštećenja robe uzrokovanih krivnjom korisnika,
b) u slučaju tehničkih ili mehaničkih oštećenja robe koja proizlaze iz sudbinskih događaja,
c) u slučaju oštećenja robe koja proizlaze iz zlouporabe i nepridržavanja preporuka za montažu, rukovanje, ili održavanje,
d) u slučaju oštećenja robe nastalih uslijed nepravilne instalacije,

 1. Jamstvo odobreno od strane Prodavatelja ne uključuje:

a) materijala koji su predmet eksploatacije,
b) oštećenja nastala tijekom prijevoza,

 1. Kupac je dužan dostaviti neispravnu robu prodavatelju i obavijesti ga u čemu je greška. Ako s obzirom na vrstu robe ili njezino korištenje popravak mora se odvijati kod klijenta, klijent je dužan besplatno osigurati prisutnost pomoćnog tima, uključujući i odgovorne osobe u ime klijenta za rad i rukovanje električnih instalacija i postrojenja. 
 2. U slučaju da prodavatelj prizna prijavljenu reklamaciju, prodavatelj je obvezan, po vlastitom izboru, popraviti oštećenu ili zamijeniti neispravnu robu na novu, ako je popravak nemoguć, ili uključuje nerazmjeran učinak rashoda od strane Prodavatelja.
 3. Za razmatranje i rješavanje prigovora prodavatelj ima 21 dana od datuma ispravnog podnošenja prigovora Prodavatelju. Pod ispravnim podnošenjem prigovora podrazumijeva se dostaviti reklamiranu robu prodavatelju zajedno sa prijavom za reklamacije. Ako zbog prirode robe ili njihove uporabe nije moguće dostaviti robu Prodavatelju, klijent šalje prodavaču prijavu za reklamaciju s podacima o mjestu gdje se nalazi roba.
 4. Odgovornost prodavatelja povodom nerješavanja reklamacija ili kašnjenja u rješavanju prigovora ograničena je jedino na gubitke (damnum emergens) i ne može biti veća od 5% oglašenih proizvoda. Isključiva je odgovornost Prodavatelja za izgubljenu dobit (lucrum cessans) u svezi s nerješavanjem reklamacija ili kašnjenjem u rješavanju prigovora. 
 5. U odnosu na jamstvo, bez obzira na njegovu prirodu, prodavatelj neće biti odgovoran za štete uzrokovane neispravnim radom robe, uključujući materijalne štete na imovini klijenta, gubitak financijske koristi, gubitak podataka.
 6. Roba zamijenjena novom za vrijeme popravka su u vlasništvu prodavatelja i neće se vratiti kupcu. 
 7. Prodavatelj ne prihvaća povrat proizvoda kupljenih u Internet trgovini.


VII. Odgovornost

 1. Kupac snosi potpunu odgovornost za:

a) djela i propusti svoje,
b) radnje ili propusti osoba s kojima je dijelio korisničko ime i lozinku,

 1. Odgovornost Kupca navedena u točki. 1 gore se osobito odnosi na narudžbe na Internet trgovini i njezin sadržaj, kontakt podatke koje kupac upisuje. 
 2. Prodavatelj neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu ili obveze Kupca nastale zbog podjele ili objave imena i zaporke osobama ili od osoba navedenih u točki. 1 gore.

Internetska stranica www.sakralno.com; upotrebljava kolačiće (identifikaciju i konfiguraciju korisnika, sesije, statistika). Korisnik može samostalno i u svakom trenutku izmijeniti postavke koje se odnose na kolačiće, navodeći uvjete njihove pohrane i omogućavanje pristupa putem kolačića. Izmjene postavki mogu se izvršiti pomoću postavki internetskog preglednika.